top of page

כיצד להתרשם מההדגמה?

פנה אלינו לקבלת הדגמה של הקישור בין כספית לבין ויקס.

בשל מגבלות של ויקס לא ניתן להשלים את תהליך הרכישה בחנות ולכן לא יווצרו חשבוניות בכספית.

bottom of page